วาล์วเซรามิก

 • วาล์วเซรามิก

  วาล์วเซรามิก

  1. ตามสภาพการทำงานและสภาพการทำงานเฉพาะอื่นๆ ของปั๊มลูกสูบ SICER จะออกแบบข้อเสนอเทคนิคเซรามิกพิเศษและการเลือกโมดูล

  2. สามารถปิดผนึกได้ทั้งแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งสำหรับความต้องการที่หลากหลาย

  3. วัสดุเซรามิกแบบเฉพาะและวัสดุหล่อลื่นด้วยตนเองสามารถจัดหาให้สำหรับการจับคู่ของแรงเสียดทานเพื่อลดการเสียดสีเพิ่มเติม

  4. การควบคุมด้วยไฟฟ้า นิวแมติก และรีโมทคอนโทรลสามารถทำได้ด้วยการหวีวาล์วแยกกันอย่างราบรื่น