เบ้าหลอมเซรามิกควอตซ์

  • เบ้าหลอมเซรามิกควอตซ์

    เบ้าหลอมเซรามิกควอตซ์

    เซรามิกควอตซ์มีประสิทธิภาพต้านทานการกระแทกจากความร้อนได้ดีเยี่ยมด้วยการปรับองค์ประกอบของเกรนให้เหมาะสมเซรามิกควอตซ์มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเพียงเล็กน้อย มีความคงตัวทางเคมีที่ดีและทนต่อการกัดกร่อนของแก้วหลอมเหลว